Sirküler

Sirküler No: 2019/130


TPS-ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZ UYGUNLUK YAZILARI

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün http://ggm.ticaret.gov.tr/data/5c481bb2ddee7d6a90eaeff8/2019-27%20TPS-Cihaz%20Uygunluk%20Yaz%C4%B1lar%C4%B1% linkinde yayımlanan 2019/27 sayılı Genelgeleri ile;
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5) ile

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19) kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu tarafından düzenlenen;

1031 kodlu TPS-BTK Cihaz İhracat Uygunluk Yazısı ile

1032 kodlu TPS-BTK Cihaz İthalat Uygunluk Yazısının

Tek Pencere Sistemine alınıp, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.