Sirküler

Sirküler No: 2019/131


Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.

 

08 Temmuz 2019 Tarihli ve 30825 Resmi Gazete 1. Mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan –– Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Onay Müracaatının  ıslak imzayla dilekçe verilmek suretiyle veya elektronik ortamdan elektronik imzayla yapılabileceğine ilişkin fıkra eklenerek “Takviye Edici Gıdaların Onay Başvurusunda İstenen Bilgi ve Belgelere” ilişkin EK:1 ekteki gibi güncellenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190708M1-34.htm linkinde yayımlanan Yönetmeliğe ilişkin değişiklikler 08.01.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize sunulur.

   İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.