Sirküler

Sirküler No: 2019/132


Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

08 Temmuz 2019 Tarihli ve 30825 Resmi Gazete 1. Mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “Kontrol belgesinin onaylanması aşamasında gerekli belgeler” ve “İthalat aşamasında gerekli belgeler” başlıklı 6 ve 7 inci maddelerine “Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, istenilen belgelerin ilgili elektronik kayıt sistemlerinden sağlanabileceği” hükmü eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190708M1-54.htm linkinde yayımlanan Yönetmeliğe ilişkin değişiklikler 08.01.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.