Sirküler

Sirküler No: 2019/143


ABD Menşeli bazı eşyanın ithalatında ek mali yükümlülük tahsili

 

Gümrük Müşavir Derneklerinin İthalat Genel Müdürlüğü'ne muhatap 20.12.2018 ve 05.02.2019 tarihli, "ABD Menşeli Bazı Ürünlere Ek Mali Yükümlülük  Uygulaması" konulu yazısına cevaben TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Gene Müdürlüğü’nün 17.07.2019 tarihli yazılarında;

"Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci, 41 inci ve 205 inci maddelerinde gerekli değişiklik yapılarak tüm mali yükümlülük kapsamı eşyalar için menşe tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılabilmesi sağlanmış, AB'den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilecek söz konusu mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesinin aranılmaması hususu düzenlenmiştir." Hususuna yer verilmiştir.

Genel Müdürlüğün cevabi yazısı menşe belgesinin ibrazını tamamen ortadan kaldırmamıştır.

Bakanlıkça belirlenen risk kriterlerine göre Gümrük BİLGE sisteminde menşe şahadetnamesi aranıyorsa bu belgenin ibraz edilmesi gerektiğine dair uygulamada bir değişiklik bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.