Sirküler

Sirküler No: 2019/146


Tüzel kişi şirketler için ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı hızlı kargo limiti kaldırılmıştır

23 Temmuz 2019 Tarihli ve 30840 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)ile; Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nin 9 uncu maddesinin  dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında aynı gerçek kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.”

Yapılan değişiklikle tüzel kişi şirketler için ayda en fazla  5 taşıma senedi muhteviyatı hızlı kargo limiti kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190723-3.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.