Sirküler

Sirküler No: 2019/149


Posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen gönderilere ilişkin Kararda değişiklik yapılmıştır

25.07.2019 tarihli 30842 sayılı resmi gazetede 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1361) yayımlanmıştır.

 

Söz konusu karar ile; 2009/15481 sayılı bakanlar Kurulu Kararı’nın 45 inci maddesine üçüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilerek dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

 

“(3) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir tüzel kişiye posta ya da hızlı kargo yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden, 62 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(4) Birinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.”

 

Aynı Karar’ın 126 ıncı maddesinin 1/ç bendi de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“ç) Kanun’un 167 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (d) bendi kapsamı numunelik eşya ve modeller ile € bendi kapsamı inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın,”

 

Buna göre; 

 

Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir tüzel kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden

 

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,

 

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,

 

maktu vergi alınacaktır.

 

Ayrıca posta idaresi ile hızlı kargo taşımacılığı yapan yetkilendirilmiş şirketlerin ETGB ile  işlem yapabileceği eşya listesine;

 

Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı ithalat kapsamında "İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya" eklenmiştir.

 

(Karar Sayısı 1361) için; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190725-15.pdf

 

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.