Sirküler

Sirküler No: 2019/150


20.08.2019 tarihinden itibaren ihracat beyannameleri e-imzalı olarak elektronik ortamda düzenlenecektir

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekli 23.07.2019 tarihli 46228386 sayılı yazılarıyla;

 

Gümrük Yönetmeliği’nde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile elektronik ortamda paylaşılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin elektronik olarak,bu beyanname eki belgelerin ise belge aslının bulunduğu ortama göre kağıt veya elektronik olarak beyanın bağlayıcılığı çerçevesinde, her bir beyanname itibariyle sonradan yapılacak kontrollere imkan sağlayacak şekilde Kanun’un 13 üncü maddesi çerçevesinde ihracatçılar tarafından saklanacağı,

 

İhracat beyannamelerinin ilgili memur tarafından e imza ile imzalanacağı, e-imzalı nüshaya da ilgili ihracatçı tarafından mükellef yetkisi işe GET-APP uygulaması üzerinden ulaşılabileceği,

 

20.08.2019 tarihine kadar ihracat beyannamelerinin hem kağıt ortamında hem de elektronik ortamda muayene memurunca imzalanmaya devam edileceği, bu tarihe kadar ihracat beyannamesinin kağıt ortamında verilmesi durumunda hali hazırda yapılan ibraz ve arşivleme işlemlerinin aynı şekilde yapılacağı,

 

20.08.2019 tarihinden itibaren Gümrük Yönetmeliği’nin 112 inci maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca ihracatçı ve gümrük idaresince elektronik ortamda arşivleme yapılacağı,

 

20.08.2019 tarihinden sonra ihracat beyannamesinin kağıt nüshasının gümrük idarelerince yükümlüsüne ya da herhangi bir kurum/kuruluşa verilmeyeceği,

 

Diğer taraftan e-imzalı olarak elektronik ortamda düzenlenen ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin ücretlendirilmesinin (5 TL) 20.08.2019 tarihinden itibaren Risk Yönetimi ve Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 2019/5 sayılı Genelgeleri uyarınca yapılacağı,

 

Bu süreçte herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda dijitalgumrukdestek@ticaret.gov.tr adresine iletilmesinin önem arz ettiği bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.