Sirküler

Sirküler No: 2019/151


ihraç edilecek ürünlerle birlikte kullanılan ambalaj mazlzemeelerinin ISPM-15 standardına uygun olması

TC Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün gümrük müşavir derneklerine yönelik 22.07.2019 tarihli 2210654 sayılı yazılarında;

 

25.05.2019 tarihli 29368 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni  "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik"in uygulamaya  girmesiyle ihracatçılarımızın ihraç ürünleri ile birlikte kullandıkları ahşap ambalaj malzemelerinin yeni yönetmelik hükümlerine uygun olmaması durumunda idari yaptırım (para cezası) ile karşı karşıya kalacakları 

 

Özellikle en sık karşılaşılan sorun olan ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemesi üzerinde hiçbir işaret olmaması veya yönetmeliğe uygun işaret taşımaması durumunda mağdur olunacağı konusunda ihracatçılarımızın bilgilendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.