Sirküler

Sirküler No: 2019/154


Genelleştirilmiş Tercihler Sistem,-Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin uygulanma esasları Tebliği

 

02 Ağustos 2019 Tarihli ve 30850 Sayılı Resmi Gazetede Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181226-22.pdf ) kapsamında Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin uygulanma esaslarının ve uygulama tarihinin belirleyen Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5) yayımlanmıştır.(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-16.htm )

Söz konusu Tebliğ ile; Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar  kapsamında Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin uygulanma esaslarının ve uygulama tarihinin belirlenmiştir.

-Kayıtlı ihracatçı uygulamasında işlemler Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yerine getirilecek. Bölge Müdürlükleri kendilerine bağlı Gümrük İdarelerini yetkilendirebilecektir.

-Kayıtlı İhracatçı Sistemi için  https://uygulama.gtb.gov.tr/rex internet adresinden başvuru yapılarak ilgili Karar ekindeki Ek-3’teki başvuru formunu doldurularak iki nüsha çıktısı ıslak imzalı olarak 10 gün içinde Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne  Ticaret Sicili Gazetesine kaydının bir örneği ile imza sirküleriyle birlikte gönderilecektir.

GTS tercihli rejimden faydalanmak istenmesi durumunda  , uygulamaya ilişkin internet adresi (https://uygulama.gtb.gov.tr/rex) üzerinden veya Avrupa Komisyonunun doğrulama ekranından (https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=en)  ihracatçının Kayıtlı İhracatçı Sistemine kayıtlı olup olmadığı kontrol edebilecektir.

Kayıtlı İhracatçı Sistemine ilişkin şartları karşılayan ülkeler Ek-1’de yer alan tabloda belirtilmektedir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-16-1.pdf

Söz konusu tabloda yer alan ülkelerdeki kayıtlı ihracatçılar tarafından, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 15/12/2014 tarihli ve  2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek-4’ünde yer alan Form A Menşe Belgesi ibrazı yerine, 501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının İkinci Bölümünde yer alan Genel Hükümler çerçevesinde menşe beyanında bulunabilecektir.

(2) Kayıtlı İhracatçı Sistemine entegrasyona yönelik Avrupa Birliği tarafından geçiş süreci öngörülen ülkeler Ek-2’de yer alan tabloda belirtilmekte olup söz konusu ülkelerden geçiş süreci tamamlananlar da bu Tebliğ eklerinde değişiklik yapılmak suretiyle ilan edilir. Geçiş sürecindeki ülkelerde yer alan ihracatçılar tarafından, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kararın Ek-4’ünde yer alan Form A Menşe Belgesi ibraz edilebilir veya kayıtlı ihracatçılar tarafından menşe beyanında bulunulabilir.

(3) Kayıtlı İhracatçı Sistemine henüz dahil olmayan ülkeler Ek-3’te yer alan tabloda belirtilmektedir. Söz konusu ülkelerde bulunan ihracatçılar tarafından ibraz edilen 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kararın Ek-4’ünde yer alan Form A Menşe Belgesi kabul edilmeye devam edilir, ancak anılan ülkeler için menşe beyanı imkanı tanınmayacaktır.

(4) Kayıtlı İhracatçı Sistemine dahil olan ülkeler listesinde değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliklere ilişkin bu Tebliğ eklerinde gerekli güncellemeler yapılacaktır.

Tebliğin yürürlüğe girdiği 02.08.2019 tarihinden itibaren 3 aylık süre boyunca, menşe beyanı sunulabileceği gibi bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan ülkelerdeki ihracatçılar tarafından usulüne uygun olarak ibraz edilen 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan  Kararın Ek-4’ünde yer alan Form A Menşe Belgeleri de sunulabilecektir.

02.08.2019-02.11.2019 tarihleri arasında  hem menşe beyanı hem de birinci fıkrada belirtilen Form A Menşe Belgeleri Gümrük İdareleri tarafından kabul edilir

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.