Sirküler

Sirküler No: 2019/155


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği (Tebliğ No. 2019/25)

 

04 Ağustos 2019 tarih 30852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği (Tebliğ No. 2019/25) ile;12/1/2019 tarihli ve 30653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/5) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6301.40 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri”, 6301.90 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri” ile 6001.10.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu ve 6001.92 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “yalnız, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat”lara (battaniye) yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözde geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konulmuştur.

Buna göre;

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4) ile yürürlükte olan ÇHC menşeli battaniye ürününe yönelik dampinge karşı önlemin, sona ermesine karar verilmiştir.

İlgili Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190804-10.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.