Sirküler

Sirküler No: 2019/156


Yabancı firma kayıt sistemine kayıt için ibraz edilebilecek belgeler

 

T.C.TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 25.07.2019 tarihli  46296207 sayılı yazılarıyla; Firmanın unvanı ve ülkesini belirten belgelerin aslının bulunmaması halinde okunaklı olacak şekilde örneğinin de kabul edilmesi (fatura örneği, fotokopisi, elektronik ortamda yer alan faturanın çıktısı vb) gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.