Sirküler

Sirküler No: 2019/165


2019/5 Sayılı Genelge konusu e- ihracat ve se-ithalat gümrük beyannamelerinden alınacak ücret

 

TC Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'nün tüm gümrük müşavirlik derneklerine yönelik  09.08.2019 günlü 46755748 sayılı ekli yazılarında;

19.07.2019 tarihli 2019/5 sayılı Genelgeyle eklenen "e-ihracat", "e-ithalat" beyannameleriyle ilgili uygulamanın başlamasıyla birlikte 2018/1 sayılı Genelge eki "Gümrük Beyannameleri Listesi"nde bulunan belge kodu 100 olan "e-KTF" uygulamasında olduğu gibi yükümlülerin ilgili bankalara bedel yatırdıktan sonra ayrıca ıslak imzalı belge vermesine gerek kalmaksızın BİLGE Sistemi üzerinden beyanname işlemlerinin yapılmasının mümkün olabileceği belirtilmektedir.

Söz konusu yazı aşağıdaki linktedir.

http://www.igmd.org.tr/upload/dokumanlar/2019-5%20say%C4%B1l%C4%B1%20Genelge-cevap%20yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf

Bilgilerinize sunulur.

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.