Sirküler

Sirküler No: 2019/167


Kayıt Belgesi'ne tabi ürünlerde muafiyet limiti bir gümrük beyannamesi kapsamında brüt 25 kg olarak yeniden belirlenmiştir

 

20 Ağustos 2019 Tarihli ve 30864 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kayıt Belgesi'ne tabi ürünlerde 50 kg olan muafiyet limiti bir gümrük beyannamesi kapsamında  brüt 25 kg olarak yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu düzenleme yayımını takip eden 15 inci günde (04.09.2019) yürürlüğe girecektir.

Tebliğin "Başvuru" başlıklı 4. maddesine iplik ve kumaş detay beyanlarının Kayıt Belgesi başvurusunda Kayıt Merkezlerinden birine iletilmesi konulu yeni fıkra eklenmiştir.

ilgili Tebliğ ve ekleri için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190820-6.htm

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.