Sirküler

Sirküler No: 2019/168


Kosova Menşeli tarım Ürünlerine ve işlenmiş tarım ürünlerine gümrük vergisi/İGV tarım payı muafiyeti

 

22 Ağustos 2019 Tarihli ve 30866 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1474) ile Kosova menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde 1 Eylül 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere gümrük vergisi ,tarım payı ve toplu konut fonu oranının sıfır olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

İlgili GTİP’ler http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190822-6.pdf linkindedir.

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.