Sirküler

Sirküler No: 2019/170


Bazı ülke menşeli ürünlerde İthalatçı Beyanı uygulamasının sona erdirilmesi

 

24 Ağustos 2019 Tarihli ve 30868 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile 6/2/2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/4) yürürlükten kaldırılmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190824-6.htm

Bu nedenle, mülga 2009/4 sayılı  Tebliğ EK;1’de  yer alan belirli ülke menşeli ürünler için aranan İthalatçı Beyanı, uygulaması 24.08.2019 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürülükten kaldırılan 2009/4 sayılı Tebliğ ve eki liste için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/02/20090206-18.htm

 

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.