Sirküler

Sirküler No: 2019/172


Yürürlük süresi sona eren ve sona erecek dampinge karşı önlemler

 

28 Ağustos 2019 Tarihli ve 30872 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/27) ile 2019 yılında bu Tebliğin yayım tarihine kadar yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2020 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler ilan edilmiştir.

İlgili Tebliğ ve ürünler için; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190828-4.htm

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.