Sirküler

Sirküler No: 2019/175


Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde değişiklik

31 Ağustos 2019 Tarihli ve 30874 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin “Ruhsatın Askıya Alınması” başlıklı 22. Maddesinde yer alan hükümlere eklenen yeni bentle; " ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunlu olan beşeri tıbbi ürünlerin üretim, ithalat, ihracat, satış, iade, imha ve geri çekme gibi işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirimin yapılmaması " halinde  ilgili beşeri tıbbi ürüne ait ruhsatın askıya alınacağı hükme bağlanmıştır.

İlgili Yönetmelik değişikliği için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190831-8.htm

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.