Sirküler

Sirküler No: 2019/177


Plastik çanta ve torbalarda gözetim uygulaması getirilmiştir.

 

03 Eylül 2019 Tarihli ve 30877 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/5) ile 3923.21.00.00.19 , 3923.29.10.00.19  ve 3923.29.90.00.19 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan plastikten torba ve çantalara 3200 ABD Doları/brüt kg gözetim uygulaması getirilmiştir.

Uygulama 03.10.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili tebliğ için; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190903-4.htm

Bilgilerinize sunulur.

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.