Sirküler

Sirküler No: 2019/178


Kosova Cumhuriyeti Batı Balkan Menşe Kümülasyonu Sistemine dahil edilmiştir.

 

11 Eylül 2019 Tarihli ve 30885 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

— Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile;

01.09.2019 tarihinden geçerli olmak üzere Kosova Cumhuriyeti Batı Balkan Menşe Kümülasyonu Sistemine dahil edilmiş olup, Türkiye Tarafından Kosova menşeli eşyanın ithalinde uygulanan  Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili Yönetmeliklere aşağıdaki linkelrden ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190911-1.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190911-2.htmSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.