Sirküler

Sirküler No: 2019/183


Geri Verme/ Kaldırma Sonrasında Beyannamede Düzeltme Yapılması Halinde 241/1 Uygulanmamasına ilişkin Genelge

 

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 19.09.2019 tarihli 2019/36 sayılı Genelgede;

Geri Verme - Kaldırma işlemi sonrası ortaya çıkan durumun beyanname üzerine yansıtılması ve böylelikle beyanname bilgilerinin ve istatistiki verilerin doğruluğunun sağlanması amacıyla yapılan bahse konu düzeltme işlemi yükümlüye atfedilecek bir usul ihlali nedeniyle gerçekleştirilmediğinden Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında usulsüzlük cezasına tabi tutulmaması gerektiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.