Sirküler

Sirküler No: 2019/185


Yükümlüden kaynaklanan nedenlerle Geri Verme/ Kaldırma yapılması sonrasında Beyannamede Düzeltme Yapılması Halinde 241/1 Uygulanacağı

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 25.09.2019 tarihli 47876792 sayılı yazılarıyla;

2019/183 sayılı e Bültenimiz konusu Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2019/36 sayılı Genelgelerinde geçen, geri verme/kaldırma işlemine konu edilmiş beyannamede yapılan düzeltme için Gümrük Kanununun 241/1 maddesi kapsamında usulsüzlük cezası tatbik edilmemesi hususu, yükümlüye atfedilmeyecek durumlarla sınırlı olup yükümlünün hatalı beyanı sonucunda geri verme/kaldırma işlemi yapılması üzerine beyannamede düzeltme yapılması halinde Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.