Sirküler

Sirküler No: 2019/186


6183 sayılı Kanun uyarınca Gecikme Zammı Oranı Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmiştir

 

02 Ekim 2019 Tarihli ve 30906 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan: 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592) yayımlanmıştır.

İlgili karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191002-1.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.