Sirküler

Sirküler No: 2019/191


Yapı malzemeleri denetimine sadece çimentonun tabi olduğu, çimento dışında kullanılan karışımların kapsam dışı değerlendirilebileceği

 

T.C.TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ekli 30.09.2019 tarihli 48022045 sayılı yazılarıyla;

“2523.29.00.00.11, 2523.29.00.00.19, 2523.30.00.00.11, 2523.30.00.00.19, 2523.90.00.00.11, 2523.90.00.00.19 GTİP'li  ürünlerin, piyasaya arzı söz konusu olmayan, yapı sorumlularının mesuliyeti altında ilgili yapı işlerinde kullanılmak üzere şantiye mahallinde imal edilerek projeye has üretilecek karışımlarda kullanılacak çimento dışı malzemeler olması halinde Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği kapsam dışı değerlendirilmesinin mümkün bulunduğu ,

Söz konusu ürünlerin kapsam dışı değerlendirilebilmesi için, ürünlerin yapı sorumluları tarafından proje gereklerine ve üretim standardına uygunluğunun numune alınarak teyit edildiğine ilişkin belge sunulmasının gerektiği” belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.