Sirküler

Sirküler No: 2019/198


CIF %1 tutarının KDV matrahına girmesi gerektiği hakkında

 

Süresi içerisinde işlemleri tamamlanamadığından dolayı Gümrük Kanunu kapsamında tasfiyeye kalmış ve ihale ilanının yayınladığı tarihe veya perakende satış kararının alındığı tarihe kadar yapılan başvuru neticesinde Gümrük Müdürlüğünün eşyanın döviz cinsinden CIF kıymetinin yüzde biri oranında belirlediği tutarın Tasfiye İşletme Müdürlüklerince veya Döner Sermaye Hesabına aktarılmak üzere Gümrük Müdürlüklerince tahsil edilmesi, ödemeye ilişkin belgenin ilgilisi tarafından söz konusu Gümrük Müdürlüğüne ibrazını müteakip, eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması anında bu tutarın  KDV matrahına dahil edilmesi gerekliliği, 17.08.2012 tarihli ve 2628 sayılı yazı ile Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından talimatlandırılmıştı.

Gümrük idarelerindeki farklı uygulamaların önüne geçilmesini teminen ekteki yazı ile aynı husus tekrar hatırlatılmıştır.

 

 



  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız




Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.