Sirküler

Sirküler No: 2019/204


Türkiye'de iki gümrük idaresi arasında transit rejimi kapsamında ihraca konu eşya taşınması

 

Türkiye Gümrük Bölgesinde iki gümrük idaresi arasındaki ihracata konu eşya için yapılacak transit rejimi kapsamı taşımaların teminatsız bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekçesiyle kapsamlı teminat sertifikasına sahip firmaların söz konusu taşımalarda rejim hak sahibi olamayacağı ve mezkûr taşımalar için rejim hak sahibinden R2 yetki belgesi istenilmesi gibi problemlerin yaşanması üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazı ile;

“Türkiye Gümrük Bölgesinde iki gümrük idaresi arasındaki ihracata konu eşya için yapılacak ulusal transit rejimi kapsamı taşımalarda rejim hak sahibinin taşıyıcı olmasına ve dolayısıyla R2 yetki belgesi bulunmasına ilişkin bir zorunluluğunun” bulunmadığının altı çizilmiştir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.