Sirküler

Sirküler No: 2019/205


Kontrole tabi olmayan ruhsatlı beşeri tıbbi ürünler ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerine ait Sağlık Bakanlığı ithalat başvuruları Hk.


Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu İnternet sitesinde  yapılan duyuruda kontrole tabi olmayan ruhsatlı beşeri tıbbi ürünler ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerine ait ithalat başvurularında Manuel olarak doldurulan İhracatçı firma (faturalama yeri)  bilgisinin 01.01.2020 tarihinden itibaren elektronik olarak seçilebilir alan olarak güncelleneceği ve bu nedenle 01.12.2019 tarihine kadar bdud.ithalat@titck.gov.tr e posta adresine aşağıdaki bilgi ve belgelerin gönderilmesine yer verilmiştir.

 

 İhracatçı Firma (Faturalama Yeri) bilgilerinin kayıtlara alındığına dair Kurumumuzca verilen resmi yazı,

 

 

Lisansör/orijin firma, üretim yeri, primer ambalajlama yeri, sekonder ambalajlama yeri, seri kontrol analiz yeri içeren seri serbest bırakma yeri ve seri kontrol analiz yeri içermeyen seri serbest bırakma yerinden faturalandırılan ürünler için ruhsatname/sertifika kopyası

        Ruhsat sahibinin tüm ürünlerine ilişkin aşağıdaki bilgilerin yer aldığı tablo.

Ruhsat Sahibi Firma Adı

Ürünün Ruhsata Esas İsmi

İhracatçı Firma (Faturalama Yeri) Adı

İhracatçı Firma (Faturalama Yeri) Açık Adresi

Resmi Yazının Tarih Ve Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürünün ruhsata esas bilgilerinde kayıtlı lisansör/orijin firma, üretim yeri, primer ambalajlama yeri, sekonder ambalajlama yeri, seri kontrol analiz yeri içeren seri serbest bırakma yeri ve seri kontrol analiz yeri içermeyen seri serbest bırakma yerinden faturalandırılmayan ürünler ve İhracatçı Firma (Faturalama Yeri) bilgileri tarafımıza bildirilmeyen ürünler için ise ruhsat sahibi tarafından Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı, İthalat Birimi’ne ait “İthal İlaçların Yurt Dışındaki İthalat/Faturalama/Yükleme/Dağıtım Yeri Değişiklikleri İçin Başvuru” isimli başvuru doküman tipinden her bir ürün için elektronik imzalı başvuru dilekçesi, lisansör firma tarafından verilen ihracatçı firma bilgisinin yer aldığı beyan (imzalı belge), beyanın Türkçe tercümesi ve Kurumumuzca düzenlenen ürüne ait ruhsatname kopyası ile başvuru yapılması gerekmektedir.

 İnternet sitesindeki ulaşılacak  Sağlık bakanlığı duyurusu için tıklayınız https://www.titck.gov.tr/duyuru/ilac-firmalarinin-dikkatine-13112019111816

 


 

 


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.