Sirküler

Sirküler No: 2019/206


Forkliftler ve istiflemeye mahsus diğer yük arabalarına gözetim getirilmesi hakkında

 

 Bugünkü resmi gazetede yayımlanan 2019/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile 21 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere

Forkliftler ve istiflemeye mahsus yük arabalarına aşağıdaki oranlarda gözetim uygulaması getirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/kg*)

8427.10.10.00.00

Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar

6

8427.10.90.00.00

Diğerleri

8

8427.20.11.00.00

Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları

4

8427.20.19.00.00

Diğerleri

8427.20.90.00.00

Diğerleri

8427.90.00.10.00

Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları

8427.90.00.90.00

Diğerleri

 

.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.