Sirküler

Sirküler No: 2019/208


Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7)

İhracat ve ithalatta prosedürü azaltarak işlemleri kolaylaştıracak Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi'nin (DYS) işleyişine ilişkin usuller belirlendi.

Bakanlığın "Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, DYS'yi kullanacak yararlanıcılar, sisteme tanımlanmak üzere başvurularını Bakanlık merkez teşkilatı veya bölge müdürlükleriyle ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine yapabilecek.

Yararlanıcıların, DYS'ye tanımlanmalarını takiben kendileri adına sistem üzerinden işlemleri gerçekleştirecek gerçek kişilerin yetkilendirilmesine yönelik başvurularını da aynı yerlere yapması gerekecek.

Yetkilendirilmiş kullanıcılar, DYS üzerinden hizmete sunulan bileşenlere ilişkin işlemleri her bir bileşenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde elektronik ortamda gerçekleştirecek.

DYS kapsamındaki ilgili bileşenin elektronik ortamda kullanılmaya başlanmasıyla dahilde işleme izin belgesi, hariçte işleme izin belgesi, vergi resim harç istisnası belgesi almaya, mal ve hizmet ihracına yönelik devlet desteklerinden yararlanmaya yönelik başvurular, sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Sistemin işleyişine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenecek.

Resmi gazeteye ulaşmak için tıklayınız


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.