Sirküler

Sirküler No: 2019/210


İhracat Genelgesinde "Peşin Ödeme" Uygulamasında Değişiklik Yapıldı.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 02.12.2019 tarih ve 512564 sayılı yazısı ile İhracat Genelgesi'nin "Peşin döviz" başlıklı 6'ncı maddesinin 12'nci fıkrası değiştirilmiş ve "İhracat hesabının kapatılacağı aracı banka" başlıklı 24'üncü maddesine 3'üncü fıkra eklenmiştir.

Bilindiği üzere, peşin ödeme olarak ihracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedellerinin en az %80’i fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içerisinde bir bankaya satılması ve ihracat bedellerini alan bankaca DAB düzenlenmesi gerekmektedir. İhracatçılarca, ödeme şekli "Peşin Ödeme" yazılı olan Gümrük Beyannameleri (GB) peşin bedele ilişkin DAB'ı düzenleyen bankaya ibraz edilmektedir.

Genelgenin 6'ncı maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, peşin bedelin ödeme şekli; akreditifli, vesaik mukabili, mal mukabili veya kabul kredili olan GB'lere ya da peşin ödeme şekliyle beraber diğer ödeme şekillerinden birinin belirtildiği GB'lere ilişkin ihracat hesaplarının kapatılmasında kullanılması; ihracatçının yazılı beyanıyla birlikte ilgili GB'nin peşin bedele ilişkin DAB'ı düzenleyen bankaya ibrazı kaydıyla mümkün olacaktır.

Diğer taraftan yukarıda yer verilen düzenleme paralelinde ilgili Genelgenin 24'üncü maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, peşin bedel alışını yapan bankanın GB'nin 28’inci hanesinde beyan edilen bankadan farklı olması durumunda, peşin alışı yapan bankanın ihracat hesabının kendisi tarafından takip edildiğine dair GB'nin 28'inci hanesinde beyan edilen bankaya bildirimde bulunulmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Yapılan değişiklikler:

a) “Peşin döviz” başlıklı 6’ncı maddesinin 12’nci fıkrasında yapılan değişiklik:

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(12) İhracatçılarca, ödeme şekli "Peşin Ödeme" yazılı olan GB'ler peşin bedele ilişkin DAB'ı düzenleyen bankaya ibraz edilir.

(12) İhracatçılarca, ödeme şekli "Peşin Ödeme" yazılı olan GB'ler peşin bedele ilişkin DAB'ı düzenleyen bankaya ibraz edilir. Peşin bedelin ödeme şekli akreditifli, vesaik mukabili, mal mukabili veya kabul kredili olan GB'lere ya da peşin ödeme şekliyle beraber diğer ödeme şekillerinden birinin belirtildiği GB'lere ilişkin ihracat hesaplarının kapatılmasında kullanılması; ihracatçının yazılı beyanıyla birlikte ilgili GB'nin peşin bedele ilişkin DAB'ı düzenleyen bankaya ibrazı kaydıyla mümkündür.

b) İhracat hesabının kapatılacağı aracı banka başlıklı 24 üncü maddesine eklenen 3 üncü fıkra:

Yeni eklenen fıkra:

(3) Peşin bedel alışını yapan bankanın GB'nin 28 nci hanesinde beyan edilen bankadan farklı olması durumunda, peşin alışı yapan bankanın ihracat hesabının kendisi tarafından takip edildiğine dair GB'nin 28 inci hanesinde beyan edilen bankaya bildirimde bulunması zorunludur.

Söz konusu İhracat Genelgesine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484/İhracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484-mGMoV9Z


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.