Sirküler

Sirküler No: 2019/211


Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sisteminden EFTA Devletleri ve Ürdün çıkarılmıştır.

 

11.12.2019 tarihli 30975 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile

 Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sisteminden EFTA Devletleri (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) ve Ürdün çıkarılmıştır.

İlgili Yönetmelik değişikliğine ilişkin resmi gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191211-6.htm linkindedir.

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.