Sirküler

Sirküler No: 2019/212


Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları için İGV getirilmiştir.

 

12.12.2019 tarihli 30976 sayılı resmi gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1822) ile aşağıda GTİP’leri belirtilen Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları için % 6 ila 6,5 oranında İGV getirilmiştir.

8427.10.10.00.00              - - Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar

8427.10.90.00.00              - - Diğerleri

8427.20.11.00.00              - - - Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları

8427.20.19.00.00              - - - Diğerleri

8427.20.90.00.00              - - Diğerleri

8427.90.00.90.00              - - Diğerleri

Söz konusu ürün grubundan “8427.90.00.10.00 - - Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları” için İGV öngörülmemiştir.

Karar 12.12.2019 tarihinden 45 gün sonra (21.01.2020)  yürürlüğe girecektir.

İlgili Karar için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191212-14.pdf linkine tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.