Sirküler

Sirküler No: 2019/216


Yeni makine alımlarında uygulanan ve 31 Aralık 2019'da sona erecek olan ( KDV) istisnası 2022 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

 

24 Aralık 2019 Tarihli ve 30988 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7201 Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8 inci maddesiyle;

Yeni makine alımlarında uygulanan ve 31 Aralık 2019’da sona erecek olan ( KDV) istisnası 2022 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı bu süreyi 2 yıla kadar uzatabilecektir.

Bilindiği gibi; 21 Mart 2018 tarihli, 7103 sayılı Kanun’la Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, sanayi sicil belgesine sahip mükelleflere münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, bu faaliyetlerinde, kullanılmak üzere yaptıkların yeni makine ve teçhizat teslimlerinde 31 Aralık 2019 tarihine kadar katma değer vergisi muafiyeti sağlanmıştı. Yapılacak yeni düzenlemeyle KDV istisnasında süre 3 yıl daha uzatılması uygun görülmüştür.

İlgili Kanun’a http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191224-4.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulurSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.