Sirküler

Sirküler No: 2019/221


Kağıtsız İhracat Beyannamelerinin tasdikli örneklerinin GET-APP uygulaması üzerinden karekodlu olarak alınması sağlanmıştır.

 

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün bila tarih 73421605-142 sayılı ekli yazılarında;

İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin  kağıt ortamında basımı, ibrazı, yükümlüye verilmesi ve saklanması uygulamasına son verildiği,

Bu kapsamda, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalandığı, bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemlerin elektronik imza ile yapıldığı ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşıldığı belirtilerek,

ihracatın gerçekleştirildiği ülke tarafından ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tasdikli örneğinin talep edildiği durumlarda, ihracatçılarca ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin ibraz edilebilmesi ve ibraz edilen beyannamenin doğrulamasının yapılabilmesini teminen, gümrük işlemleri tamamlanan gümrük beyannamesine karekod atanarak, GET-APP uygulaması üzerinden e-imzahdır ibareli olarak beyannamenin çıktısının  alınması ve beyanname çıktısında yer alan karekodun cep telefonu vb. mobil araçlarla okutulması suretiyle yönlendirilen Bakanlığımız e-TCGB Doğrulama ekranından  beyannamenin doğrulamasının yapılmasının sağlandığı bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.