Sirküler

Sirküler No: 2019/225


Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen numunelik eşya ve modellerin gümrük işlem süreçleri

 

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ’nin 2019/502-16337 sayılı 25/12/2019 tarihli yazılarında;  TİM’den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Bakanlığa intikal eden bilgilerden posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ülkemize gelen numunelik eşya ve modellerin gümrük işlem süreçlerinde sorun ve tereddütlerin yaşandığı belirtilerek, numunelik eşya ve modellerin serbest dolaşıma girişinde dikkate alınacak hususlara aşağıda yer verilmiştir.

a) Numunelik eşya ve modeller ile inceleme, analiz veya test amaçlı olarak serbest dolaşıma sokulan eşya, gümrük vergilerinden muaftır.

b) Belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek numune ve model olarak tanımlanmaktadır.

c) Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasında veya ambalajında numune olduğuna dair ibare olması önemli olmakla birlikte, böyle bir ibarenin olmadığı durumlarda, muayene memurunca eşyanın numune olduğuna kanaat getirilmesi halinde de eşya muafen ithal edilebilmektedir.

d) Gümrük İdaresi, muafiyetin uygulanması esnasında numune veya model olma özelliklerini ortadan kaldırmayacak şekilde, kendi başlarına kullanılabilecek nitelikteki eşya için yırtma, delme veya açık ve sabit bir şekilde işaretleme ya da herhangi başka bir işlem yoluyla kalıcı olarak kullanılmasını önleyici tedbirler alabilmektedir.

e) Numunelik eşya ve modelin ithalinde ağırlık veya kıymet sınırlanması bulunmamaktadır.

f) Operatör hızlı kargo firmalarınca bu hizmet karşılığında gümrük müşavirliği, ordino, terminal, ardiye, vb. isimler altında ilave ücret alınmamaktadır.

g) Operatör hızlı kargo firması tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi tescil edilirken ilgili muafiyet kodunun (NUM) seçilmesi suretiyle beyanın yapılması gerekmektedir.

h) Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasının bedelli veya bedelsiz olması bir şart olarak aranmamaktadır.

i) Operatör hızlı kargo firması tarafından, gelen eşyaya ilişkin ek belge taleplerinin mümkün mertebe en kısa sürede karşılanması işlem süresinin kısalması anlamında faydalı olacaktır. 

İlgili yazıya http://www.oaib.gov.tr/tr/sirkuler-2019-16337.pdf  linkinden de ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.