Sirküler

Sirküler No: 2019/228


Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) yayımlanmıştır

 

27.12.2019 tarihli, 30991 (2.) mükerrer sayılı resmi gazetede Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-27&mukerrer=2 linkinden ulaşabilirsiniz.
Yıllara göre uygulanan ve 2020 yılında uygulanacak olan oranlar aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde
oluşmuştur.

Bilgilerinize sunulur.

DAMGA VERGİLERİ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ARTIŞ %

Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler   

Binde 9,48

Binde 9,48

Binde 9,48

Binde 9,48

Binde 9,48

Binde 9,48

Binde 9,48

0,00

Konşimentolar       

8,50

9,30

9,80

10,50

12,00

14,80

18,10

22,30

Menşe ve Mahreç şahadetnameleri  

14,40

15,80

16,60

17,80

20,30

25,10

30,70

22,31

Barnameler

1,60

1,70

1,70

1,80

2,00

2,40

2,90

20,83

Tasdikli manifesto nüshaları

6,40

7,00

7,30

7,80

8,90

11,00

13,40

21,82

Ordinolar

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,70

0,80

14,29

Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

6,40

7,00

7,30

7,80

8,90

11,00

13,40

21,82

Gümrük idarelerine verilen beyannameler

55,00

60,50

63,80

68,60

78,50

97,10

119,00

22,55

                 
                 

HARÇLAR

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ARTIŞ %

Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden

Binde 2,27

Binde 2,27

Binde 2,27

Binde 2,27

Binde 2,27

Binde 2,27

Binde 2,27

0,00

1- Genel antrepo izin belgeleri:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

-Açma

28.236,10

31.090,70

32.825,50

35.287,40

40.393,40

49.978,70

61.263,80

22,58

-İşletme (Her yıl için)

9.411,10

10.362,50

10.940,70

11.761,25

13.463,10

16.657,80

20.419,10

22,58

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

-Açma

18.823,90

20.726,90

21.883,40

23.524,65

26.928,60

33.318,70

40.842,00

22,58

-İşletme (Her yıl için)

9.411,10

10.362,50

10.940,70

11.761,25

13.463,10

16.657,80

20.419,10

22,58

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

-Açma

18.823,90

20.726,90

21.883,40

23.524,65

26.928,60

33.318,70

40.842,00

22,58

-İşletme (Her yıl için)

9.411,10

10.362,50

10.940,70

11.761,25

13.463,10

16.657,80

20.419,10

22,58

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

-Açma

18.823,90

20.726,90

21.883,40

23.524,65

26.928,60

33.318,70

40.842,00

22,58

-İşletme (Her yıl için)

9.411,10

10.362,50

10.940,70

11.761,25

13.463,10

16.657,80

20.419,10

22,58

e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden:

4.704,80

5.180,40

5.469,40

5.879,60

6.730,30

8.327,40

10.207,70

22,58

f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden

4.704,80

5.180,40

5.469,40

5.879,60

6.730,30

8.327,40

10.207,70

22,58

2- Özel antrepo izin belgeleri:

 

 

 

 

 

 

 

 

-Açma

14.117,10

15.544,30

16.411,60

17.642,50

20.195,30

24.987,60

30.629,80

22,58

-İşletme (Her yıl için)

6.990,90

7.697,60

8.127,10

8.736,60

10.000,70

12.373,80

15.167,80

22,58

3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

-Açma

28.236 10

31.090,70

32.825,50

35.287,40

40.393,40

49.978,70

61.263,80

22,58

-İşletme (Her yıl için)

9.411,10

10.362,50

10.940,70

11.761,25

13.463,10

16.657,80

20.419,10

22,58

b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

-Açma

14.117,10

15.544,30

16.411,60

17.642,50

20.195,30

24.987,60

30.629,80

22,58

-İşletme (Her yıl için)

6.990,90

7.697,60

8.127,10

8.736,60

10.000,70

12.373,80

15.167,80

22,58

 

 

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.