Sirküler

Sirküler No: 2019/229


Kamu alacaklarında uygulanan gecikme faizi, yüzde 2'den yüzde 1.6'ya indirildi.

 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar, 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Karara göre, kamu alacaklarında uygulanan gecikme faizi, yüzde 2’den yüzde 1.6’ya indirilmiştir.
İlgili Karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230-1.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.