Sirküler

Sirküler No: 2019/230


3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin uygulanma süresi uzatılmıştır.

 

30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazetede, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950) yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Karar https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230-4.pdf linkinde yayımlanmış olup, aşağıdaki gibidir.

 
   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.