Sirküler

Sirküler No: 2019/234


Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1953) İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE

 

31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazetede Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1953) ile bu Karar uyarınca, Tebliğin Ek-1’indeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenleyen İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ’de; Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları, Dağıtım, İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı, İthal lisanslarının süresi, İthal lisansı devri, İthal lisansının revizesi başlıkları altında açıklamalar yapılmış olup, Tarife Kontenjanı uygulanacak ürünlerin listesi ekte sunulmaktadır.

İlgili Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-29.pdf ,

İlgili Tebliğr de https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-31.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

   İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.