Sirküler

Sirküler No: 2019/236


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1964) yayımlanmıştır.

31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazetede (3. Mükerrer) İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1964) yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar’ın Geçici 1, Maddesinde; “(1) 01.01.2020 tarihi itibariyle gümrük vergisi yükselen eşya için 1.1.2020 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 31.12.2019 tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanı verilmiş olması halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanır.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde özet beyanı verilmiş eşyanın anılan fıkra hükümlerinden faydalanabilmesi için serbest dolaşıma giriş beyannamesinin 31.03.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) tescil edilmiş olması gerekir.” Hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-1.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

 

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.