Sirküler

Sirküler No: 2019/237


31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazetede (3. Mükerrer) İthalat Tebliğleri yayımlanmıştır.

 

31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazetede (3. Mükerrer) İthalat Tebliğleri yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğler.  linkleriyle beraber aşağıya çıkarılmıştır.

–– Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/1)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-2.htm

–– Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/2)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-3.htm

––Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/3)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-4.htm

–– Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/4)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-5.htm

–– Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/5)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-6.htm

–– Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/6)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-7.htm

–– Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/7)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-8.htm

–– Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/8)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-9.htm

–– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/9)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-10.htm

–– Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/10)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-11.htm

–– Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/11)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-12.htm

–– Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/12)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-13.htm

–– İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/13)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-14.htm

–– Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/14)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-15.htm

–– Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-16.htm

–– Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/16)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-17.htm

–– Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/17)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-18.htm

–– Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/18)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-19.htm

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.