Sirküler

Sirküler No: 2020/001


2020 İthalat Tebliğleri Değişiklik Tablosu

 

31.12.2019 tarihli, 30995 (3) mükerrer sayılı resmi   gazetede yayımlanan (https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-12-31&mukerrer=3) İthalat Tebliğlerine ilişkin değişiklik tablosu ekte sunulmuştur.

Söz konusu Tebliğler.  linkleriyle beraber aşağıya çıkarılmıştır.

–– Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/1)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-2.htm

–– Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/2)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-3.htm

–– Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/3)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-4.htm

–– Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/4)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-5.htm

–– Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/5)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-6.htm

–– Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/6)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-7.htm

–– Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/7)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-8.htm

–– Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/8)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-9.htm

–– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/9)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-10.htm

–– Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/10)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-11.htm

–– Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/11)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-12.htm

–– Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/12)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-13.htm

–– İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/13)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-14.htm

–– Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/14)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-15.htm

–– Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-16.htm

–– Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/16)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-17.htm

–– Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/17)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-18.htm

–– Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/18)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-19.htm

Bilgilerinize sunulur.

 

   İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.