Sirküler

Sirküler No: 2020/007


Gümrük Genel Tebliği ile 2020 yılına ait usulsüzlük cezası, fazla mesai saati ücretleri ile geri verme yetkisine ilişkin limitler belirlenmiştir.

 

31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazetede (4. Mükerrer) Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 163) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğe göre 01.01.2020 tarihinden itibaren;

4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 159,00 TL olarak uygulanacaktır.

Fazla çalışma ücreti ihracat için 14,70 TL, diğer işlemler için 34,32 TL olarak uygulanacaktır.

Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan vergilerin geri verilmesi ve kaldırılmasına yönelik  tutarlar yeniden belirlenmiştir.

Bu çerçevede Gümrük vergilerinin;

a) 277.000 TL’ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri,

b) 1.418.000 TL’ye  kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri,

c) 1.418.000 TL’nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise Bakanlık, yetkili olacaktır.

Ayrıca, Gümrük Yönetmeliği EK:82’de belirtilen durumlar için uygulanacak usulsüzlük cezası da 159 TL olarak belirlenmiştir.

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M4-11.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.