Sirküler

Sirküler No: 2020/011


Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthalat kayıt Sisteminde 01.0.2020 itibariyle Transit işlemlerine başlanacaktır.

 

TC Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 26.12.2019 tarihli 4019458 sayılı yazılarında; 16.08.2019 tarihli 2487915 sayılı yazılarıyla hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat-ihracat elektronik kayıt sisteminde ithalat işlemlerine https://tbs.tarbil.gov.tr/ web adresinde 01.09.2020 tarihinden itibaren, transit işlemlerine 01.01.2020 tarihinden itibaren başlanacağının bildirildiği belirtilmek suretiyle sisteme giriş için gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.