Sirküler

Sirküler No: 2020/013


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/37) ve (No: 2019/38)

 

04 Ocak 2020 Tarihli ve 30998 Sayılı Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/37) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/38) yayımlanmıştır.

2019/37 sayılı Tebliğ ile; Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 5407 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

2019/38 sayılı Tebliğ ile; Malezya menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında muhtelif gümrük tarife istatistik pozisyonlarında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

İlgili tebliğlere; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200104-8.htm ve http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200104-9.htm  linklerinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.