Sirküler

Sirküler No: 2020/14


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/33)

 

04 Ocak 2020 Tarihli ve 30998 Sayılı Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/33) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile;

27/6/2019 tarihli ve 30814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/20) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8419.11.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “gazla çalışan anında su ısıtıcılar” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar 04.01.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde yürürlüğe konulmuştur.

İlgili Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200104-5.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.