Sirküler

Sirküler No: 2020/016


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/35)

 

07 Ocak 2020 Tarihli ve 31001 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/35) ile;

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9613.10.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları”, 9613.20.00.00.11 GTİP’i altında yer alan “ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları”, 9613.20.00.00.19 GTİP’i altında yer alan “diğer ateşleme sistemli olanlardan doldurulabilen gazlı cep çakmakları” ve 9613.90.00.00.11 GTİP altında yer alan “plastikten gaz haznesi (gaz içersin, içermesin)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İlgili tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200107-5.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.