Sirküler

Sirküler No: 2020/022


Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği(ÜGD-2020/4) kapsamı ürünler Tek Pencere Sistemine alınmıştır

 

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 16.01.2020 tarihli 2020/1 sayılı Genelgeleri ile;

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi:2020/4) uyarınca Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanan kontrol belgesi ile düzenlenen kontrole tabi maddelerin ithaline mahsus ruhsatnameler Tek Pencere Sistemine alınmıştır.

Ancak Genelge'nin yürürlüğe girdiği 16.01.2020 tarihinden önce onaylanan kontrol belgesi ile düzenlenen kontrole tabi maddelerin ithaline mahsus ruhsatnamelerde kullanım süresi sonuna kadar ıslak imzalı belge ile işlemler yürütülecektir.

Bilgilerinize sunulur.

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.