Sirküler

Sirküler No: 2020/023


TC Merkez Bankası İhracat Genelgesinde değişiklik yapılmıştır

 

Daha önce, 31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazetede (5. Mükerrer) “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56)” kapsamında yapılan değişiklikler paralelinde TCMB İhracat Genelgesinde de güncellemeler yapılmıştır.

Söz konusu Genelge ile; Döviz Alım Belgesi yerine  İhracat Bedeli Kabul Belgesinin (İBKB) düzenlenme usulüne ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Kambiyo takibi yapılmayacak ülkeler (İran, Suriye) arasına “Lübnan” eklenmiştir.

- peşin bedel tutarının firma hesabına geldiği tarihten itibaren azami 24 ay içerisinde ilgili Bankalarca İBKB düzenlenmesinin mümkün olacağı hüküm altına alınmıştır.

-Bankacılık sistemiyle döviz transferinin mümkün olmadığı “Afganistan, Irak ve Liya” için peşin dövizle ihracat imkanı imkanı sağlanmıştır.

-İhracat bedelinin İBKB düzenlendikten sonra başka bir bankaya transfer edilmesi durumunda, İBKB düzenleyen banka tarafından kabulü yapılan tutarla ilgili olarak bedelin transfer edildiği bankaya yazılı bildirimde bulunulacak ve söz konusu tutarla ilgili olarak tekrar İBKB düzenlenmeyecek. İhracat bedelinin birden fazla defalar transferinin söz konusu olması durumunda her transferde transferi yapan banka tarafından transfer yapılan bankaya bedele ilişkin daha önce İBKB düzenlenip düzenlenmediğini belirten yazılı bildirimde bulunulacaktır.

-İthalat bedellerinin ihracat bedelinden mahsup işleminde kullanılabilmesi için ithalat konusu malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi

arasında azami 180 gün olması gerekir

-5.000 ABD doları veya karşılığı Türk Lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tasarruf serbestisi, sadece Serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemleri bedelleri ile sınırlandırılmıştır.

İlgili Genelgede yapılan değişiklikler ekli tabloda işaretlenmiştir.

Söz konusu İhracat Genelgesinin güncel haline https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi-16012020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484-m-JhNmp linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.