Sirküler

Sirküler No: 2020/024


Sağlık Bakanlığı (TİTCK)'nca ilaç takip sistemine imalat/ithalat bildirimlerinin yapılmasına ilişkin 2019/3 sayılı Genelge yayımlanmıştır

 

TC Sağlık Bakanlığı (TİTCK)  Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun https://www.titck.gov.tr/duyuru/ruhsat-sahibi-firmalarin-dikkatine-17012020180100 linkinde yayımlanan Duyuru’da; İTS (İlaç Takip Sistemi)'ne imalat ve ithalat bildirim zamanlarına dair usul ve esasları düzenleyen 25.12.2019 tarih ve 2019/3 sayılı Genelge’nin yayımlandığı belirtilmiştir.

Söz konusu Duyuruda ayrıca;

“2019/3 sayılı Genelge gereği imal ve ithal edilen müstahzarların bildirimlerin kontrol başlangıç tarihi 01.02.2020 olduğu,

Mücbir nedenlerden dolayı zamanında yapılamayan bildirimler için ekte bulunan İmalat/İthalat Bildirim Talep Formunun kullanılacağı,

Mücbir nedenlerin bildirimi ile başvuru ve talepleri için imalat.ithalat@titck.gov.tr e-posta adresine form ve mücbir sebebi açıklayan belgeler ile başvurulması  durumunda değerlendirme yapılacağı ve 01.02.2020 tarihinde kadar mevcut stokların bildirimlerinin ivedi yapılması gerektiği” hususlarına yer verilmiştir.

İlgili Genelge ekte sunulmuş olup  “İmalat/İthalat Bildirim Talep Formu” https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/announcement/b7503f01-319d-487f-b981-ac62943ce84a.docx linkinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.