Sirküler

Sirküler No: 2020/025


A.TR ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinin İbraz Süreleri ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'nce açıklama yazısı yayımlanmıştır

 

TC Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün  11.01.2020 tarihli 51210754 sayılı yazılarıyla; A.TR ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinin İbraz Sürelerine ilişkin olarak ilgili mevzuatlarda geçen “dolaşım belgelerinin ibrazının geciktiği diğer durumlar” ile “gecikmenin olağan dışı koşullardan kaynaklanması” ifadelerine açıklama getirilmiştir.

“-Dolaşım Belgelerinin İbrazının Geciktiği Diğer Durumlar;

eşyanın Avrupa Birliği'nde veya ülkemizde bir askıya alma rejimine (4458 sayılı Gümrük Kanununun 79'uncu maddesinde bahsi geçen "şartlı muafiyet" veya "ekonomik etkili gümrük rejimi", örneğin dâhilde işleme rejimi gibi) tabi tutulması, bir serbest bölgeye veya bir serbest antrepoya konulması halleri,

-Olağan Dışı Koşullar”

Durumun mahiyetine göre gümrük idaresine takdir yetkisi tanınması amacıyla açıkça sayılmadığı; Bununla birlikte eşyanın ve/veya belgenin gümrüğe süresi içinde ibrazını geciktirecek mahiyetteki durumların ise "doğal afetler, savaş veya terör olayları, eşyanın transit ülke gümrük idaresince geçici süre alıkonulması" gibi durumlar,”

Olarak tanımlanmıştır.

İlgili yazı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.